Giáo trình Oracle cơ bản SQL và PL-SQL

 

Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ – RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau:

Tập hợp các đối tượng và / hoặc các mối quan hệ Tập hợp các xử lý tác động tới các quan hệ

Ràng buộc dữ liệu đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

SQL (Structured Query Language, đọc là “sequel”) là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn Oracle giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL. SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS. Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và đuợc xem là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.1 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?yywtfiy5wyy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *