Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống 2007 – Phan Huy Khánh, 170 Trang

 

zxc
Chương 1. Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý
– Khái niệm về hệ thống
– Xí nghiệp và vai trò của xí nghiệp trong nền kinh tế
– Hệ thống thông tin quản lý
Chương 2. Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống
– Thế nào là phân tích hệ thống
– Một số phương pháp PTTKHT cổ điển
– Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng UML
Chương 3. Phân tích hiện trạng
– Phương pháp phỏng vấn
– Tổng hợp các kết quả phân tích hiện trạng
– Ví dụ xí nghiệp đóng hộp DanaFood
Chương 4. Phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hoá
– Mô hình thực thể kết hợp
– Mô hình quan hệ
– Các công cụ biểu diễn PTH cho mô hình E-A
Chương 5. Mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp lùi
– Các cấu trúc kiểu
– Ứng dụng phương pháp từ trên xuống
Chương 6. Xây dựng mô hình logic dữ liệu
– Chọn phần mềm
– Chuyển đổi mô hình E-A về mô hình quan hệ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Huy Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.32 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?7ilimvuiki2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *