Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống – Pgs.Ts.Phan Duy Khánh, 170 Trang

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, nếu như trước đây không lâu , máy tính điện tử (MTĐT) còn đóng vai trò của người làm công (taskmaster) thì hiện nay, MTĐT đã trở thành công cụ (tool) cần thiết cho hầu hết các lĩnh vực hoạt động của một quốc gia. Trong tương lai không xa của thiên niên kỷ mới này, MTĐT sẽ trở thành người bạn đồng hành (companion) không thể thiếu của mỗi con người trong liên lạc, giao tiếp và việc làm hàng ngày.
Ở Việt Nam. MTĐT chủ yếu là máy vi tính (PC – Personal Computer) đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan hành chính xã hội…. ngày càng thâm nhập vào hầu hết các mặt hoạt động của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, NTĐT chỉ mới phục vụ công việc văn phòng như soạn thảo văn bản là chính mà chưa thực sự đóng vai trò chủ đạo giúp con người trong các lĩnh vực quản lý, tự động hóa để tăng năng suất lao động.
Một trong những nguyên nhân chính là Việt Nam còn thiếu rất nhiều những nhà phân tích (analysate). Đó là những chuyên gia tin học có thể phân tích (tìm hiểu, khảo sát,…) sự hoạt động của các xí nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức hành chính xã hội… để thiết kế các hệ thống tin học phục vụ công tác quản lý trong mọi lĩnh vực.
Mô học “các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin” (information systems analysis and design methods) hay gọn hơn “Phân tích và thiết kế hệ thống” đóng vai trò quan trọng trong quá trình đài tạo những cán bộ phân tích nói trên.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Duy Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.44 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?ongtn42znzg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *