Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại – Gs.Ts.Lâm Minh Triết, 285 Trang

zxcLời giới thiệu
Chương 1 Khái niệm chung về chất thải nguy hại
Chương 2 Tổng quan về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền(POPS)
Chương 3 Sự vận chuyển chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chúng trong môi trường
Chương 4 Hệ thống quản lý chất thải nguy hại
Chương 5 Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
Chương 6 Đánh giá vị trí xử lý chất thải nguy hại
Chương 7 Ngăn ngừa ô nhiễm chất thải nguy hại
Chương 8 Kiểm toán chất thải nguy hại
Chương 9 Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại
Chương 10 Các PP quản lý chất thải nguy hại cho một số trường hợp cụ thể
Tài liệu tham khảo
Mục lục

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lâm Minh Triết
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?961ae3vuw9boo3t
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *