Giáo trình Quản Lý Dự Án – Ths.Nguyễn Hữu Quốc, 223 Trang

 

zxcChương 1. Một số kiến thức cơ sở
1.1.Các giai đoạn của một dự án, vòng đời dự án
1.2.Các tác nhân trong một dự án
1.3.Các quá trình dự án và quan hệ tương tác
1.4.Ảnh hưởng của tổ chức và kinh tế xã hội
1.5.Các kỹ năng cần thiết trong quản lý dự án
Chương 2. Tính chỉnh thể của dự án
2.1.Triển khai kế hoạch dự án
2.2.Thực thi kế hoạch dự án
2.3.Kiểm soát các thay đổi tổng thể
Chương 3. Phạm vi hoạt động của dự án 
3.1.Khởi thảo
3.2.Lập kế hoạch
3.3.Quy định và kiểm soát phạm vi
Chương 4. Thời gian thực hiện dự án 
4.1. Xác định các hành động
4.2. Ước lượng thời gian cho các hành động
4.3. Triển khai lịch hành động
4.4. Kiểm soát lịch hành động
Chương 5. Chi phí của dự án 
5.1.Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên
5.2.Ước lượng chi phí
5.3.Dự toán ngân sách cho các chi phí
5.4.Kiểm soát chi phí
Chương 6. Chất lượng dự án 
6.1.Xác định chất lượng của dự án
6.2.Đảm bảo chất lượng dự án
6.3.Kiểm soát chất lượng dự án
Chương 7. Nguồn nhân lực của dự án 
7.1.Xác định cơ cấu tổ chức
7.2.Lên đội hình
7.3.Triển khai đội hình
Chương 8. Phối hợp về mặt thông tin 
8.1.Xác định thông tin
8.2.Phân bố thông tin
8.3.Chế độ báo cáo
8.4.Tổng hợp thông tin quản lý
Chương 9. Các rủi ro của dự án 
9.1.Xác định rủi ro
9.2.Định lượng rủi ro
9.3.Giảm thiểu rủi ro
9.4.Kiểm soát rủi ro
Chương 10. Việc mua sắm trong dự án 
10.1.Xác định danh mục mua sắm
10.2.Thủ tục mua sắm
10.3.Chọn nguồn cung cấp
10.4.Quản lý các hợp đồng cung cấp
Bài tập lớn: Quản lý một dự án tin học cụ thể.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Quốc
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.23 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?y2jmj4tbezy
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *