Giáo Trình SQL Server 2005 – Nhiều Tác Giả, 101 Trang


SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) s ử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine v à các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đ ến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2005 có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác nh ư Microsoft Internet Information Server (IIS), E -Commerce Server, Proxy Server…. Các phiên bản của SQL Server 2005:
Enterprise: Hỗ trợ không giới hạn số lượng CPU và kích thước Database. Hỗ trợ không giới hạn RAM (nhưng tùy thuộc vào kích thước RAM tối đa mà HĐH hỗ trợ) và các hệ thống 64bit.
Standard: Tương tự như bản Enterprise nhưng chỉ hỗ trợ 4 CPU. Ngoài ra phiên bản này cũng không được trang bị một số tính năng cao cấp khác.
Workgroup: Tương tự bản Standard nhưng chỉ hỗ trợ 2 CPU và tối đa 3GB RAM
Express: Bản miễn phí, hỗ trợ tối đa 1CPU, 1GB RAM v à kích thước Database giới hạn trong 4GB.
1 Giới thiệu về SQL Server 2005
2 Structured Query Language (SQL)
3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML
4 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL
5 Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger
6 Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup and Restore)
7 Các hàm quan trọng trong T-SQL

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.27 MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?r4d0ccgpnegcq1u
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *