Giáo Trình Thiết Kế Website Động Với Joomla 1.72 – Lê Minh Tiến, 128 Trang

 

http://www.thuvienso.info CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ JOOMLA!
– Các khái niệm cơ bản trong Joomla!
– Tìm hiểu về DNS
– Cài đặt máy chủ trên Localhost.
– Quy trình cài đặt Joomla1.7.x
CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT TRÊN HOSTING
– Đăng ký Hosting.
– Upload Joomla 1.7.2 lên Host    
CHƯƠNG IV:TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ JOOMLA 

– Joomla Administration – Quản trị Joomla
– Thông tin chi tiết Plugin Joomla 1.7.x
– Cấu trúc Template trong Joomla 1.7.2
CHƯƠNG V:CHỈNH SỬA – TẠO MỚI
– Cài Template cho Joomla.
– Danh sách các loại liên kết bài viết.
– Chỉnh sửa bài viết:
– Chỉnh sửa Menu:
– Sửa Menu Items.
– Sửa thông tin người quản trị:
CHƯƠNG VI: THAO TÁC VỚI Cpanel
– Tạo CSDL mới
– Xóa CSDL.
– Thay đổi mật khẩu
– Sao lưu dữ liệu, phục hồi
CHƯƠNG VII:  NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LÀM SAU KHI CÓ  WEB SITE
– Đưa website vào bộ máy tìm kiếm Google.com
– Cách cài đặt Google Webmaster Tools vào website
– Tối ưu website & xem thống kê qua công cụ Webmaster Tools của Google
– Đưa bản đồ Google Map lên website Joomla trên Hosting.
– Cài đặt Google Maps trên máy.
CHƯƠNG VIII: THAM KHẢO

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Minh Tiến
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 15MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?9d9shee1isdrcif
[/like-gate]

 

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *