Giáo trình thực hành SQL Server – Trần Nguyên Phong

Chương 1 : Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
Chương 2 : Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
Chương 3 : Ngôn ngữ điều khiển
Chương 4 : Thủ tục lưu trữ và Trigger
Chương 5 : Phụ lục

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Nguyên Phong
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 430.24 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?mn2fylymzmn
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *