Giáo trình Thực Tập Trắc Địa 1 – Ts.Nguyễn Khắc Thời, 62 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 1 Máy kinh vĩ
– Sơ đồ cấu tạo máy kinh vĩ
– Cấu tạo các bộ phận cơ bản của máy kinh vĩ
– Đọc số trong máy kinh vĩ
– Phương pháp ngắm chuẩn mục tiêu
– Phương pháp dọi tâm và cân bằng máy kinh vĩ
– Kiểm nghiệm máy kinh vĩ
Chương 2. Máy và mia thủy chuẩn
– Sơ đồ cấu tạo máy thủy chuẩn
– Cấu tạo mia thủy chuẩn
– Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy thủy chuẩn
– Xác định hằng số K mỗi mia và chênh lệch hằng số cặp mia
Chương 3. Các dạng đo cơ bản
– Đo góc nằm ngang
– Đo chiều dài bằng lưới chỉ chữ thập của ống kính
– Đo chênh cao
Chương 4. Thiết kế, đo đạc và bình sai đường chuyền kinh vĩ
– Các dạng đường chuyền
– Nguyên tắc thiết kế đường chuyền
– Đo đạc đường chuyền
– Tính toán bình sai đường chuyền
– Ví dụ áp dụng
– Dựng lưới tọa độ vuông góc
– Triển điểm khống chế trắc địa lên bản vẽ
Chương 5. Đo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạc
– Khái niệm chung
– Quy trình đo chi tiết tại một trạm máy
– Phương pháp vẽ bản đồ gốc

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Khắc Thời
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?8quzc1qggc9pg1k
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *