Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Excel 2007- Lê Văn Hiếu, 60 Trang

vv

Phần 1: Làm quen với Excel 2007

1-Làm quen nhanh với Excel 2007

2-Tìm hiểu Excel 2007: tạo một workbook đầu tiên

3-Tìm hiểu Excel 2007: cách nhập công thức

4-Cách dùng hàm trong Excel 2007 để xác định thông tin ngày

Phần 2: Cách tạo biểu đồ

1-Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007

2-Làm thế nào để dữ liệu trong worksheet xuất hiện trong biểu đồ

Phần 3: Cách tạo báo cáo với Pivotable

1-Pivotable 1: Làm quen với Pivotable reports trong Excel 2007

2-Pivotable 2: Lọc các dữ liệu trong một PivoTable của Excel 2007

3-PivoTable 3: Tính toán dữ liệu trong những báo cáo PivoTable của Excel 2007

Phần 4: Chia sẽ thông tin

1-Chia sẽ dữ liệu của Excel với những ứng dụng khác bằng cách xuất bản lên SharePoint

2-Excel Service 1: Phần căn bản

3-Excel Service 2: Yêu cầu, đề nghị và phân quyền

—-

 

Nguồn : internet
Tác giả : Lê Văn Hiếu
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.88 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?13rdfgdk11tba6s
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *