Giáo trình tin học ứng dụng – Nguyễn Đức Mận, 202 Trang

 

Tài liệu này được thiết kế theo từng module/môn học thuộc hệ thống module/môn học của chương trình đào tạo được dùng làm Giáo trình cho sinh viên trong các khóa đào tạo thuộc khối ngành chuyên tin Cao Đẳng và Đại học. Đây là phiên bản đầu tiên, tài liệu này sẽ được hoàn chỉnh để trở thành giáo trình chính thức trong hệ thống đào tạo khối ngành chuyên tin Cao Đẳng và Đại Học. Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian cho các độc giả, tài liệu này được được trình bày theo từng vấn đề với các thao tác từng bước từng bước một; các độc giả chỉ việc ngồi trên máy và thực hiện theo các thaotác được mô tả theo từng bài, tự nghiên cứu và thực hành là có thể đạt được mục tiêu của học phần này.. Trong quá tình biên soạn & biên tập không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của đông đảo bạn đọc
Phần 1. Căn bản vềms excel 2003    5
Bài 1. Làm quen với bảng tính    6
Bài 2- thao tác trên bảng tính    10
Bài 3- thực hiện các thao tác tính toán và đóng khối    23
Bài 4- các hàm cơ bản trong excel    28
Bài 5. Vẽ biểu đồ trên bảng tính (excel)    38
Bài 6. In ấn trong excel    44
Bài 7. Tổ chức dữ liệu trong bảng tính excel    54
Phần 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ms access 2003    65
Bài 1. Làm việc với hệ quản trị csdl ms access    66
Bài 2. Làm việc với bảng – table    72
Bài 3. Truy vaan dữ liệu – queries    93
Bài 4. Truy vaan dữ liệu naang cao– queries    108
Bài 5. Mẫu biểu – form    125
Bài 6. Báo biểu – report    152
Bài 7. Switchboard, macro    173
Bài 8. Module (lập trình vba)    177

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Đức Mận
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 5.4 MB

 

 
 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?qac74ah66mkji58
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *