Giáo Trình Tự Học Lập Trình Visual Basic.NET Tập 3 – Nguyễn Tiến, 734 Trang

 

zxcCuốn giáo trình này giải thích đầy đủ cách dùng Visual Basic.NET. một ngôn ngữ hàng đầu trong phát kiến .NET mới của Microsoft làm ngôn ngữ lập trình đa năng và cách lập trình các ứng dụng.NET đa tầng. Giáo trình này gồm 03 tập:
Tập 1: Căn bản về lập trình VB.NET
Tập 2: Giao diện đồ họa
Tập 3: Lập trình cơ sở dữ liệu – Web – Internet
Với các nội dung sau:
Giới thiệu.NET/IDE/Trình gỡ rối
Các cấu trúc điều khiển/Các thủ tục/Các mảng
Các lớp/Trừu tượng hóa dữ liệu/Các chuỗi
OOP/Tính thừa kế/Tính đa thể
Các tính chất/Các phương pháp/Các sự kiện/Các lớp ủy quyền
Các cấu trúc dữ liệu/Các sưu tập/Unicode
Cơ sở dữ liệu/ADO.NET/SQL
Các hợp tập/Các module/Các ngoại lệ
GUI/Các biểu mẫu/Các điều khiển/Tính thừa kế hình ảnh
Các dịch vụ web/ASP.NET/Web forms
XML/XSLT/DOM/DTD/Shema
Voice XMK/Các biểu thức bình thường …
Hàng trăm mẹo, các thói quen nên có và các cẩn trọng cần lưu ý, nhiều bài tập có đáp án để bạn thực hành và kiểm tra củng cố kiến thức sau mỗi chương.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Tiến
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 111.95 MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?tm8a6bja6e3904e
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *