Giáo trình vẽ kỹ thuật – Bộ khoa học công nghệ, 155 Trang

Giới thiệu về môn học
Các hình thức học tập chính của môn học
Yêu cầu về đánh giá hoàn thành môn học  
Bài 1. Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ 
1.1. Khổ giấy, khung bản vẽ, khung tên
1.2. Tỉ lệ
1.3. Chữ và số
1.4. Đường nét
1.5. Ghi kích thước
1.6. Câu hỏi và bài tập
Bài 2. Vẽ hình học 
2.1. Chia đều đọan thẳng, đường trõn
2.2. Vẽ độ dốc và độ côn
2.3. Vẽ nối tiếp
2.4. Vẽ một số đường cong hình học
2.5. Câu hỏi và bài tập
Bài 3. Hình chiếu vuông góc 
3.1. Khái niệm về các phép chiếu
3.2. Hình chiếu vuông góc của các yếu tố hình học
3.3. Hình chiếu của các khối hình học
3.4. Câu hỏi và bài tập
Bài 4. Giao tuyến 
4.1.giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học
4.2. Giao tuyến của các khối hình học
4.3. Câu hỏi bài tập
Bài 5. Hình chiếu trục đo 
5.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
5.2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
5.3. Hình chiếu trục đo xiên cân
5.4. Vẽ hình chiếu trục đo
5.5. Câu hỏi và bài tập
Bài 6. Biểu diễn vật thể 
6.1. Các loại hình chiếu
6.2. Hình cắt
6.3. Mặt cắt
6.4. Hình trích
6.5. Cách vẽ hình chiếu của vật thể
6.6. Cách ghi kích thước của vật thể
6.7. Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ 3
6.8. Câu hỏi và bài tập
Bài 7. Vẽ qui ước các mối ghép 
7.1. Ren
7.2. Ghép bằng ren
7.3. Ghép bằng then – then hoa – chốt
7.4. Ghép bằng đinh tán
7.5. Ghép bằng hàn
7.6. Câu hỏi và bài tập
Bài tập nâng cao
Trả lời các câu hỏi và bài tập
Các thuật ngữ chuyên môn
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?2wngntnm2dm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *