Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng – Nguyễn Quang Cự, 181 Trang

 

xcvVẽ kĩ thuật là môn học cần thiết với những người làm các công việc liên quan tới kĩ thuật, trong đó có kĩ thuật xây dựng. Nó cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết để có thể đọc hiểu và thiết lập được các bản vẽ kĩ thuật.

Cuốn sách cung cấp cho người đọc:

– Những kiến thức cơ bản của các phương pháp biểu diễn các đối tượng trong không gian lên mặt phẳng

– Những tiêu chuẩn cơ bản để có thể đọc hiểu và thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật nói chung

Những kiến thức nêu trong sách được lồng ghép với nhau một cách hợp lý để người học tích luỹ những kiến thức cần thiết nhất về hình học hoạ hình, trên cơ sở kết hợp với những hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy ước về vẽ kĩ thuật, học viên, sinh viên có thể đọc hiểu và thiết lập các bản vẽ kĩ thuật từ đơn giản đến các bản vẽ chuyên môn.

Mục lục:

Lời nói đầu
Mở đầu

Phần 1. Những khái niệm chung về vẽ kỹ thuật
I. Vật liệu vẽ. Dụng cụ vẽ và cách dùng
II. Các tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ kỹ thuật
III. Vẽ hình học

Phần 2. Biểu diễn không gian lên mặt phẳng bàn vẽ
I. Phép chiếu
II Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc
III. Phương pháp hình chiếu trục đo
IV. Phương pháp chiếu phối cảnh
V. Vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc

Phần 3. Vẽ xây dựng
I. Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép
II Bản vẽ nhà

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Quang Cự
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?8kopdkoobvk92q7
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *