Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM SX Thiên Long

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thỡ mục tiờu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, do vậy cỏc doanh nghiệp phải tự tỡm kiếm nguồn hàng, tự tổ chức quỏ trỡnh tiờu thụ thành phẩm, hàng hoá để làm sao đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mỡnh.
Thực tế những năm qua cho thấy, khụng ớt cỏc doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đi đến phỏ sản trong khi cỏc doanh nghiệp khỏc khụng ngừng phỏt triển. Lý do đơn giản là vỡ cỏc doanh nghiệp này đó xỏc định được nhu cầu của xó hội biết sản xuất kinh doanh cỏi gỡ? Sản xuất kinh doanh cỏi gỡ? Và kinh doanh phục vụ ai?…Chớnh vỡ thế mà doanh nghiệp đó sẽ bán được nhiều thành phẩm hàng hoỏ với doanh số bù đắp được cỏc khoản chi phớ bỏ ra và cú lói, từ đó mới cú thể tồn tại đứng vững trờn thị trường và chiến thắng trong cạnh tranh.
Việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng là một điều rất cần thiết, nú khụng những đóng góp phần nõng cao hiệu quả của cụng tỏc tổ chức kế toỏn mà cũn giỳp cỏc nhà quản lý nắm bắt được chớnh xỏc thụng tin và phản ỏnh kịp thời tỡnh hỡnh bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng của doanh nghiệp. Những thụng tin ấy là cơ sở cho họ phân tích đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh cú hiệu quả nhất.
Túm lại, đối với mỗi doanh nghiệp tiờu thụ là vấn đề đầu tiờn cần giải quyết, là khõu then chốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nú quyết định đến sự sống cũn của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trờn quỏ trỡnh thực tập tại cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiờn Long, với sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của cỏc anh chị phũng kế toỏn trong cụng ty, cựng với sự hướng dẫn tận tỡnh của cụ giỏo Trần Thuý Nga, em đó lựa chọn đề tài kế toỏn thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng tại cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiờn Long cho chuyên đề của mỡnh.
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề của em gồm cú những nội dung sau:
Phần 1: Lý luận chung về cụng tỏc kế toán bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng ở cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiờn Long.
Phần 2: Thực trạng về cụng tỏc kế toán bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng ở cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiờn Long.
Phần 3: Một vài nhận xột về cụng tỏc kế toán bàn hàng và xác định kết quả bỏn hàng ở cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiờn Long.
Dự thời gian và hiểu biết cũn hạn chế nờn bài viết khụng trỏnh khỏi những sai sút, em rất mong nhận được sự gúp ý của cỏc thầy cụ giỏo và cỏc bạn để em cú thể mở rộng thờm vốn hiểu biết của mỡnh.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT148.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.