Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty CP điện tử NEW

Năm 2006, Đất nước chúng ta có rất nhiều niềm vui vỡ vừa tổ chức thành cụng Hội nghị APEC lần thứ 14, … và là thành viờn chớnh thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đây vừa là niềm vui, niềm tự hào của đất nước chúng ta cũng là thách thức rất lớn khi chúng ta hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Những tác động trên cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế cũng như đến mỗi doanh nghiệp.
Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là làm thế nào để sản phẩm hàng hoá của mỡnh tiờu thụ được trên thị trường và được thị trường chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phi phí đó bỏ ra, doanh nghiệp làm ăn có lói.
Đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh thương mại. Để có quá trỡnh phõn tớch doanh thu và xỏc định kết quả kinh doanh thỡ họ phải trải qua một khõu cực kỳ quan trọng đó là khâu tiêu thụ hàng hóa. Có thể nói rằng tiờu thụ hàng húa mang ý nghĩa sống cũn đối với một doanh nghiệp. Tiêu thụ là một giai đoạn không thể thiếu trong mỗi chu kỳ kinh doanh vỡ nú cú tớnh chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của một chu kỳ kinh doanh và chỉ giải quyết tốt được khõu tiờu thụ thỡ doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được chức năng của mỡnh là cầu nối giữa sản xuất và tiờu dựng.
Bờn cạnh việc tổ chức kế hoạch tiờu thụ hàng hoỏ một cỏch hợp lý. Để biết được doanh nghiệp làm ăn có lói khụng thỡ phải nhờ đến kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Vỡ thế việc hạch toỏn doanh thu và xỏc định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một vai trũ rất quan trọng. Kế toỏn phõn tớch doanh thu và xỏc định kết quả kinh doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết những năng lực sẫn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị phần của mỡnh trờn thị trường.
Cũng như các doanh nghiệp khác Công ty cổ phần điện tử New là một Doanh nghiệp thương mại đó sử dụng kế toỏn để điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó kế toán theo dừi tiờu thụ hàng hoỏ và xỏc định kết quả kinh doanh hàng hoá có nhiệm vụ theo dừi quỏ trỡnh bỏn hàng số lượng hàng hoá bán ra, chi phí bán hàng để cung cấp đầy đủ thông tin về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh từng kỳ sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được vấn đề tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh đồng thời được sự hướng dẫn của cô giáo và sự giúp đỡ của các cán bộ phũng kế toỏn cụng ty em đó thực hiện chuyờn đề thực tập tốt nghiệp của mỡnh với đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử New”. Chuyên đề được chia thành 3 chương:

Chương I : Tỡm hiểu về đặc điểm tổ chức kế toán tại CTCP điện tử New
Chương II : Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần điện tử New
Chương III: Một số ý kiến để hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT198.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.