Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903

 

LỜI MỞ ĐẦU

Nờu ra 3 yếu tố của lao động, đú là: lao động của con người, đối tượng lao động và cụng cụ lao động. Thiếu một trong ba yếu tố đú quỏ trỡnh sản xuất sẽ khụng diễn ra. Nếu xột về mức độ quan trọng thỡ lao động của con người là yếu tố đúng vai trũ quyết định nhất. Khụng cú sự tỏc động của con người vào tư liệu sản xuất (2 yếu tố sau) thỡ tư liệu sản xuất khụng thể phỏt huy được tỏc dụng.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ớch cụ thể, đú là tiền cụng (lương) mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. Vỡ vậy, việc nghiờn cứu quỏ trỡnh phõn tớch hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương (bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế, kinh phớ cụng đoàn) rất được người lao động quan tõm. Trước hết là họ muốn biết lương chớnh thức được hưởng bao nhiờu, họ được hưởng bao nhiờu cho bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế, kinh phớ cụng đoàn và họ cú trỏch nhiệm như thế nào với cỏc quỹ đú. Sau đú là việc hiểu biết về lương và cỏc khoản trớch theo lương sẽ giỳp họ đối chiếu với chớnh sỏch của Nhà nước quy định về cỏc khoản này, qua đú biết được người sử dụng lao động đó trớch đỳng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cỏch tớnh lương của doanh nghiệp cũng giỳp cỏn bộ cụng nhõn viờn thấy được quyền lợi của mỡnh trong việc tăng năng suất lao động, từ đú thỳc đẩy việc nõng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.
Cũn đối với doanh nghiệp, việc nghiờn cứu tỡm hiểu sõu về quỏ trỡnh hạch toỏn lương tại doanh nghiệp giỳp cỏn bộ quản lý hoàn thiện lại cho đỳng, đủ, phự hợp với chớnh sỏch của Nhà nước, đồng thời qua đú cỏn bộ cụng nhõn viờn của doanh nghiệp được quan tõm bảo đảm về quyền lợi sẽ yờn tõm hăng hỏi hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hạch toỏn lương cũn giỳp doanh nghiệp phõn bổ chớnh xỏc chi phớ nhõn cụng vào giỏ thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giỏ cả hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động (lương) và kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chớnh xỏc trong hạch toỏn cũng giỳp rất nhiều cho bộ mỏy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra cỏc quyết định chiến lược để nõng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh.
Xuất phỏt từ tầm quan trọng của lao động tiền lương, trong thời gian trực tập tại Xớ nghiệp XD Sụng Đà 903, nhờ sự giỳp đỡ của phũng kế toỏn và sự hướng dẫn của Thầy giỏo, em đó đi sõu tỡm hiểu đề tài: “Hạch toỏn tiền lương và bảo hiểm”.

NỘI DUNG CỦA CHUYấN ĐỀ ĐƯỢC XÂY DỰNG GỒM 3 CHƯƠNG:
Chương I: Những lý luận cơ bản về tiền lương và bảo hiểm
Chương II: Thực trạng hạch toỏn tiền lương và bảo hiểm tại cụng ty xõy dựng Sụng Đà.
Chương III: Nhận xột, đỏnh giỏ và một số đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn tiền lương và bảo hiểm ở cụng ty xõy dựng Sụng Đà.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT201.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.