Hệ cơ sở dữ liệu phân tán, 82 Trang

Chương I: Cơ sở dữ liêu phân tán : Giới thiệu tổng quát về cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu phân tán. Phân biệt cơ sở dữ liệu tập trung với cơ sở dữ liệu phân tán để thấy đợc khác biệt giữa hai cơ sở dữ liệu và lợi ích của cơ sở dữ liệu phân tán.

Chương II: Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. : Chương này mô tả cách thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán ở mức thấp như phân chia quan hệ thành các đoạn, cấp phát đoạn, đánh giá các cách phân tán dữ liệu sao cho hợp lý nhất. Trọng tâm là phân đoạn ngang, phân đoạn dọc vμ phân đoạn hỗn hợp. Từ tài liệu tham khảo, luận văn cũng đ a ra được hàm giá trị của các cách phân đoạn.

Chương III Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phân tán trong kế toán tài chính.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 435.34 KB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?jw41xtkio32
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *