Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thông

 

Các hệ thống mechatronic về bản chất là hệ tích hợp bởi các hệ thống điều khiển con trong không gian hữu hạn. Việc trao đổi thông tin trong hệ thống được thực hiện bằng mạng truyền dữ liệu số. Sự chậm trễ truyền thông trong trường hợp này không phải là đại lượng xác định mà nó là đại lượng mang tính ngẫu nhiên thay đổi theo thời gian. Các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bỏ qua ảnh hưởng của trễ truyền thông làm cho hệ thống có chất lượng điều khiển không cao, thậm chí mất ổn định. Bài báo này phân tích đặc điểm của sự chậm trễ truyền thông trong hệ điều khiển sử dụng mạng truyền dữ liệu số và xây dựng một số phương pháp mô hình hóa sự chậm trễ truyền thông trong các hệ thống điều khiển có trễ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Quốc Khánh
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] Hướng dẫn sử dụng ANSYS – Phần 2 – Đinh Bá Trụ
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *