Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả, 87 Trang

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI 
1 Tổng quan về tính chất hóa học của nước thải 
2 Tổng quan về tính chất hóa học của khí thải
CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM DI CHUYỂN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển các nguyên tố trong môi trường tự nhiên
2 Dạng di chuyển các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên
3 Đặc điểm tập trung, phân tán các nguyên tố hóa học
4 Phân loại nguyên tố theo đặc điểm di chuyển
5 Di chuyển các nguyên tố do hoạt động kỹ thuật của con người
CHƯƠNG 3 XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC 
1 Trung hòa nước thải
2 Quá trình keo tụ
3 Khử trùng bằng phương pháp hóa học 34
4 Làm mềm nước
5 Khử sắt
6 Khử mangan
7 Sử dụng hóa chất để loại bỏ photpho trong nước thải
8 Kết tủa các kim loại nặng
CHƯƠNG 4 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ 
1 Cơ sở lý thuyết của quá trình hấp thụ
2 Hấp thụ SO2
3 Hấp thụ H2S
4 Hấp thụ CS2, COS và mercaptan (RSH)
5 Hấp thụ các oxit nitơ
6 Hấp thụ Halogen và các hợp chất của chúng
7 Hấp thụ COx
Tài liệu giảng dạy Hóa kỹ thuật môi trường được viết cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường. Mục đích của tài liêu là cung cấp các kiến thức về thành phần tính chất hóa học của nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải độc hại, đặc điểm di chuyển của các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên cũng như các biện pháp xử lý nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học.
Hóa kỹ thuật môi trường là nền tảng giúp sinh viên trang bị kiến thức nền để học tốt các môn chuyên ngành về thiết kế các hệ thống xử lý nước thải ở các học kỳ sau. Trong tài liệu giảng dạy này không đề cập đến các biện pháp xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại để tránh trùng lấp nội dung với môn học Quản lý và xử lý chất thải rắn. Ngoài những phương pháp hóa học dùng trong xử lý các chất ô nhiễm trong nước và không khí còn có các phương pháp khác như vật lý và sinh học. Các nội dung này sẽ được trình bày trong các môn học khác.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?ms1rs7rrq1tbld4
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *