Hộp giảm tốc khai triển

MỤC LỤC
PHẦN 1: TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG
I. CHỌN ĐỘNG CƠ
II. PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
PHẦN 2 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY
I.TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH
II. TÍNH BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRONG HỘP GIẢM TỐC
A.Tính toán bộ truyền cấp nhanh (bánh trụ răng thẳng).
B. Tính toán bộ truyền cấp chậm(bánh trụ răng thẳng).
III. Tính toán thiết kế trục.
A. Xác định đường kính của trục vào của hộp giảm tốc:
B. Xác định kết cấu và đường kính trục trung gian:
C. Xác định đường kính của trục ra của hộp giảm tốc:
VI. CHỌN Ổ LĂN.
1. Chọn ổ lăn cho trục vào của hộp giảm tốc:
2. Chọn ổ lăn cho trục trung gian của hộp giảm tốc
3. Chọn ổ lăn cho trục ra của hộp giảm tốc:
V.Thiết kế vỏ hộp giảm tốc, bôI trơn và đIều chỉnh ăn khớp.
VI.chọn cấp chính xác, lắp ghép, dung sai

 

http://www.mediafire.com/?vwj87ee5q271r58

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.