Hướng dẫn cấu hình các chức năng cơ bản của Cisco Router, 94 Trang

 

1.    Khái niệm về Router
1.1.    Nhiệm vụ và phân loại
1.2.    Các khái niệm cơ bản về Router và cơ chế routing
2.    Khái niệm về cấu hình Router
2.1.    Cấu trúc router
2.2.    Các mode config
3.    Cấu hình các tính năng chung của Router
3.1.    Một số quy tắc về trình bày câu lệnh
3.2.    Các phím tắt cần sử dụng khi cấu hình router
3.3.    Các khái niệm về console, telnet. Cách xác định các tên và password cho router
3.4.    Làm việc với file cấu hình và IOS image
4.    Cấu hình router cho đường leased line
4.1.    Khái niệm về liên kết line
4.2.    Các bước cấu hình một router cho liên kết leased line
4.3.    Thí dụ cụ thể
4.4.    Khắc phục sự cố
5.    Cấu hình router cho các liên kết dial-up
5.1.    Giới thiệu về Dial-up
5.2.    Các khái niệm cần biết trong Dial-up
5.3.    Modem
5.4.    Cấu hình tổng quan cho đường Dial-up
5.5.    Cấu hình remote username- cetral dial-up
5.6.    Cấu hình router- router dial- up
5.7.    Cấu hình Back-up bằng đường dial-up
6.    Tổng kết

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 812.25KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?vn2b8y5q042zf1g
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *