Hướng Dẫn Sử Dụng Pro/Engineer 2000i

pro e3

Nội dung: Hướng Dẫn Sử Dụng Pro/Engineer 2000i Phần 1

   + Chương 1: Tổng quan về công nghệ tham số và hướng đối tượng trong CAD/CAM hiện đại

   + Chương 2: Làm quen với Pro 2000i

   + Chương 3: Phác thảo các biên dạng

   + Chương 4: Tạo các feature kéo

   + Chương 5: Tạo các feature xoay

   + Chương 6: Tạo các feature không dùng biên dạng

   + Chương 7: Tạo các feature uốn cong và hỗn hợp

   + Chương 8: Mô hình hóa nâng cao

   + Chương 9: Các công cụ xử lý feature

   + Chương 10: Các công cụ cơ bản tạo bản vẽ

   + Chương 11: Các công cụ nâng cao tạo bản vẽ

   + Chương 12: Mô hình lắp ráp

   + Chương 13: Tạo mô hình bề mặt 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/download.php?293t81yp729c84w
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *