Ngoại văn ebook-pdf

Introduction To Aerodynamics Of Flight

Khoa học về khí động học đã có lịch sử từ hàng ngàn năm trước, tuy nhiên nó chỉ được chú trọng cho tới khi các nhà du hành vũ trụ ở Kitty Hawk lần đầu tiên thực hiện một chuyến bay nặng hơn không khí trong không gian và đặt chân lên mặt trăng. Trong vài thập niên qua chúng ta đã được chứng kiến ​​sự phát triển phi thường của khoa học và công nghệ khí động học. Đối với những ai quan tâm môn khoa học này đều sẽ không khỏi sửng sốt về yêu cầu trình độ đòi hỏi phải có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực khác nhau liên quan đến môn học . Chuyên môn là chỉ định nhưng những kiến ​​thức căn bản luôn là một điều cần thiết với mọi ngành giáo dục.

Cuốn sách này được đúc kết từ các bài giảng giới thiệu về bộ môn khí động lực học trong nhiều học kỳ dành cho các tập sự và kỹ thuật viên tại Trung tâm nghiên cứu Langley của NASA . Vấn đề phải đối mặt là phải cung cấp kiến thức nâng cao nhưng lại không chuyên sâu như trong nhiều khóa học ở đại học.

Qua quá trình giảng dạy, các ghi chú chất lượng cao, giàu tính minh họa đã được sửa đổi để hoàn thành các mục tiêu cao hơn.

Các bài học trong  sách được đúc kết từ những ghi chú được sửa đổi tỉ mỉ dựa trên nguồn tài liệu đã được cập nhật đáng kể . Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ truyền động lực cho người đọc để theo đuổi những khóa học chuyên sâu của khí động học .

****************************

The science of aerodynamics can be traced back thousands of years to its beginnings but, remarkably, only one human life span has separated the first heavier-than-air powered airplane flight at Kitty Hawk from the first manned moon landing. The last fewdecades have witnessed phenomenal growth in the science and technology of aerodynamics and no letup is in sight. For those who possess an interest, the task of education encompassing

all the various aspects of the subject is staggering. Specialization is indicated but a background knowledge is an essential of any education.

This volume is a result of several semesters of the author’s teaching of an introductory course in aerodynamics to apprentices and technicians at the NASA Langley Research Center. The problem faced was to provide more than a layman’s treatment of the subject but not the detail as taught in many individual courses on the college level.

The result is a highly qualitative, illustrated set of notes which, through the teaching process, was modified to fulfill the objectives better.

A thorough revision of these notes with considerable up-to-date material has resulted in the text as presented herein. It is hoped that this volume will stimulate the reader’s interest to pursue more specialized education in the many topics of aerodynamics.

 The science of aerodynamics can be traced back thousands of years to its beginnings but,remarkably, only one human life span has separated the first heavier-than-air powered airplane flight at Kitty Hawk from the first manned moon landing. The last fewdecades have witnessed phenomenal growth in the science and technology of aerodynamics and no letup is in sight. For those who possess an interest, the task of education encompassing

all the various aspects of the subject is staggering. Specialization is indicated but a background knowledge is an essential of any education.

This volume is a result of several semesters of the author’s teaching of an introductory course in aerodynamics to apprentices and technicians at the NASA Langley Research Center. The problem faced was to provide more than a layman’s treatment of the subject but not the detail as taught in many individual courses on the college level.

The result is a highly qualitative, illustrated set of notes which, through the teaching process, was modified to fulfill the objectives better.

A thorough revision of these notes with considerable up-to-date material has resulted in the text as presented herein. It is hoped that this volume will stimulate the reader’s interest to pursue more specialized education in the many topics of aerodynamics.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button