Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay xu thế cạnh tranh là tất yếu, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu thị trường đang và cần sản phẩm gì? Vì vậy doanh nghiệp cần quan tâm và phấn đấu sản xuất sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành thấp để thu lợi nhuận nhiều nhất. Muốn vậy doanh nghiệp sản xuất phải tổ chức và quản lý tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn và không thể thực hiện được nếu thiếu nguyên vật liệu. Do vậy yếu yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất là vật tư, để quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành đều đặn doanh nghiệp phải có kế hoạch mua và dự trữ các loại vật tư hợp lý, phải đảm bảo cung cấp vật tư đầy đủ, kịp thời cả về số lượng và chất lượng. Mà trong đó vật liệu chiếm tỷ trọng lớn và là đối tượng lao động cấu thành lên sản phẩm. Muốn có được các thông tin kinh tế cần thiết để tiến hành phân tích và đề ra các biện pháp quản lý đúng, kịp thời nhu cầu vật liệu cho sản xuất, sử dụng vật liệu tiết kiệm có lợi nhất thì các doanh nghiệp sản xuất cần phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu.
Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang với kiến thức thu nhận đựơc tại trường, với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Như và các anh chị phòng Tài vụ công ty em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu có tầm quan trọng lớn với mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bởi vậy em đã chọn và viết báo cáo thực tập với đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang”.
Đ/C: Số 14 Nguyễn Khắc Nhu – Trần Nguyên Hãn – TPBG.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ.
Chương III: Nhận xét và công tác kiến nghị về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải Thuỷ Bộ.

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT185.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.