Kết cấu bêtông cốt thép: Phần cấu kiện cơ bản – Phan Quang Minh, 400 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1: Khái niệm chung
– Thế nào là bêtông cốt thép
– Phân loại
– Ưu và nhược điểm của bêtông cốt thép
– Sơ lược lịch sử phát triển
Chương 2: Tính năng cơ lý của vật liệu; 
– Bêtông
– Cốt thép
– Bêtông cốt thép
Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo 
– Nội dung và các bước thiết kế kết cấu bêtông cốt thép
– Tải trọng
– Nội lực
– Phương pháp tính toán về bêtông cốt thép
– Nguyên lý cấu tạo
– Thể hiện bản vẽ kết cấu bêtông cốt thép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn; 
– Đặc điểm cấu tạo
– Sự làm việc của đầm
– Trạng thái ứng suất biến dạng của tiết diện phẳng góc
– Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật
– Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T
– Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng
Chương 5: Cấu kiện chịu nén
– Đại cương về cấu kiện chịu nén
– Cấu tạo bêtông cốt thép
– Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm
– Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm
– Tính toán cấu kiện có tiết diện tròn
Chương 6: Cấu kiện chịu nén và chịu xoắn
– Cấu kiện chịu kéo
– Cấu kiện chịu xoắn
Chương 7: Tính toán cấu kiện bêtông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ 2
– Tính toán sự hình thành và mở rộng khe nứt
– Tính toán biến dạng của cấu kiện
Chương 8: Kết cấu bêtông ứng lực trước
– Khái niệm chung
– Các phương pháp tính toán cấu kiện bêtông ULT
– Các phương pháp gây lực trước
– Các chỉ dẫn về cấu tạo
– Các chỉ dẫn về tính toán
– Cấu kiện chịu kéo trung tâm
– Cấu kiện chịu uốn
Chương 9: Sự chịu lực cục bộ
– Nén cục bộ
– Nén thủng
– Giặt đứt
– Gia cố gốc lõm của đầm
– Công xon ngắn
Chương 10: Sàn phẳng bằng bê tông cốt thép 
– Khái niệm chung
– Sàn sườn toàn khối có bản dầm
– Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Quang Minh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 25MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?eo4zrmeo4bscq2j
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *