Kiểm Tra Chất Lượng VLXD Trong Thi Công và Nghiệm Thu Công Trình, 110 Trang

 

fff
Chương I. Nguyên tắc chung để giám sát
1.1. Yêu cầu của người thiết kế
1.2. Tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật
1.3. Yêu cầu riêng của chủ đầu tư
Chương II. Giám sát chất lượng bê tông nặng thông thường
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.2. Y1êu cầu của thiết kế
2.3. Các tiêu chuẩn Việt nam về vật liệu bê tông
2.4. Trình tự và nội dung giám sát
2.5. Nghiệm thu
Chương III. Bê tông đặc biệt
3.1. Bê tông cường độ cao (C50-80)
3.2. Bê tông chịu uốn
3.3. Bê tông chống thấm nước
3.4. Bê tông bơm
3.5. Bê tông kéo dài thời gian ninh kết
3.6. Bê tông tháo cốp pha, đà giáo sớm
Chương IV. Khối xây
4.1. Thông tin cần biết
4.2. Các điều kiện tiên quyết để khối xây đạt chất lượng
4.3. Kiểm tra trước khi thi công
4.4. Giám sát thi công
4.5. Nghiệm thu
Chương V. Vữa đặc biệt
5.1. Vữa trát chống thấm
5.2. Vữa chèn không có
5.3. Vữa phun khô
Chương VI Thép cốt bê tông
6.1. Thông tin cần biết
6.2. Thực tế thép cốt bê tông sử dụng ở Việt nam
6.3. Kiểm tra chất lượng
Chương VII. Ngói lợp, tấm lợp
7.1. Các thông tin cần biết
7.2. Kiểm tra chất lượng
Chương VIII. Sơn – vôi
8.1. Các thông tin cần biết
8.2. Kiểm tra chất lượng

 

Nguồn : internet
Tác giả : PGS. TS. Cao Duy Tiến
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?6u9ui0lcd5c5n6k
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *