Kỹ thuật truyền hình – Ts.Nguyễn Văn Tuấn

Chương 1 – Đại cương về vô tuyến truyền hình

Chương 2 – Máy thu hình trắng đen

Chương 3 – Cơ sở vật lý và thiết lập hệ truyền hình màu

Chương 4 – Hệ màu NTSC

Chương 5 – Hệ mày PAL

Chương 6 – Truyền hình số

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
Kiểu tập tin : PDF
[like-gate] http://mediafire.com/?epoaydpxldpvyaw
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *