Lập trình hướng đối tượng Java – Ths.Nguyễn Thị Minh Thi

CHƯƠNG 1. CƠ BẢN VỀ JAVA
CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA
CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐỒ HOẠ 
CHƯƠNG 4. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TUYẾN ĐOẠN
CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG KÝ SINH TRÊN WEB – APPLET
CHƯƠNG 6. CẤU TRÚC LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Mỗi một chương trình máy tính đều gồm có 2 phần: phần mã lệnh và phần dữ liệu. Một số chương trình đặt trọng tâm ở phần mã lệnh, số khác đặt trọng tâm ở phần dữ liệu. Từ đó dẫn đến 2 mô hình quyết định nên cấu trúc của chương trình : một trả lời cho câu hỏi “Điều gì đang xảy ra”, và một cho “Cái gì đang chịu tác động”. Mô hình 1 gọi là mô hình hướng xử lý, chương trình bao gồm một chuỗi các thao tác xử lý (mã lệnh). Nhưng khi chương trình càng ngày càng lớn và phức tạp thì khó khăn để sử dụng mô hình thứ nhất. Vì vậy mô hình thứ 2 được đưa ra, đó là mô hình hướng đối tượng. Chương trình của bạn sẽ xây dựng dựa vào dữ liệu và phần giao diện được định nghĩa cho phần dữ liệu đó.
Phương pháp giải quyết từ trên xuống (Top-Down) cũng còn được gọi là “lập trình hướng cấu trúc” (Structured Programming). Nó xác định những chức năng chính của một chương trình và những chức năng này được phân thành những đơn vị nhỏ hơn cho đến mức độ thấp nhất. Bằng kỹ thuật này, các chương trình được cấu trúc theo hệ thống phân cấp các module. Mỗi một module có một đầu vào riêng và một đầu ra riêng. Trong mỗi module, sự điều khiển có chiều hướng đi xuống theo cấu trúc
Phương pháp OOP trừu tượng các lớp từ các đối tượng trong thế giới thực, chương trình của bạn sẽ được xây dựng từ các lớp. Phương pháp OOP cố gắng quản lý việc thừa kế phức tạp trong những vấn đề thực tế. Để làm được việc này, phương pháp OOP che giấu một vài thông tin bên trong các đối tượng. OOP tập trung trước hết trên dữ liệu. Rồi gắn kết các phương thức thao tác trên dữ liệu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thi
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 495.36 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?qtgcf1454mk8lsv
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *