Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET – ĐH Tự Nhiên, 175 Trang

 

zxc
Bài 1 TỔNG QUAN VỀ ASP.NET
I. Tổng quan về lập trình ứng dụng Web
II. Giới thiệu về ASP.Net
III. Web Server
IV. Tạo ứng dụng Web đầu tiên
Bài 2 WEB SERVER CONTROL
I. HTML Control
II. ASP.Net Web Control
Bài 3 CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU
I. Điều khiển DataGrid
II. Điều khiển DataList
III. Điều khiển Repeater
IV. Các ví dụ mở rộng
Bài 4 XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU
I. Thiết kế tổng quan
Bài 5 XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN
I. Tạo mới đối tượng thể hiện
II. Sử dụng đối tượng thể hiện
III. Tạo phương thức cho đối tượng thể hiện
Bài 6 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG
I. Đối tượng Request, Response
II. Đối tượng Session, Application
III. Đối tượng Server
IV. Đối tượng Cookies
V. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng
VI. Tổ chức & xây dựng ứng dụng
Bài 7 WEB SERVICE
I. Tìm hiểu về Web Services
II. Xây dựng Web Services
III. Sử dụng Web Service
IV. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu
Bài 8 PHỤ LỤC
I. Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng
II. Giới thiệu về các tag HTML
III. Cascading Style Sheets – CSS

 

Nguồn : Internet
Tác giả : ĐH Tự Nhiên
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 12.81 MB

 
 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?k0nynjxv1wn
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *