Lập trình Web bằng PHP và Cơ sở dữ liệu MySQL – Phạm Hữu Khang

 

 

zxcỨng dụng quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla ra đời đã và đang chứng minh sức mạnh của nó trong kỷ nguyên thương mại điện tử, nó đã góp phần vào quá trình phát triển thế giới Web 2.0. Nếu được chọn lựa để phát triển ứng dụng Web trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta có thể chọn công nghệ mã nguồn mở để thực hiện chiến lược của mình do chi phí phát triển và vận hành có thể chấp nhận được.
Dưới góc độ kinh doanh, bạn có thể tạo Web site có đầy đủ các tính năng cần thiết dễ dàng và nhanh chóng. Chính vì vậy, khi khách hàng muốn xây dựng ứng dụng Web với chi phí hợp lý thì quả thật không thể chọn lựa giải pháp ngoài Joomla. Tuy nhiên, khi làm việc với Joomla, bạn cũng có thể đối mặt với rất nhiều vấn đề về cấu trúc, mẫu trình bày, cơ sở dữ liệu và mã nguồn. Đó là lý do tại sao bạn hướng đến việc tiếp cận cấu trúc trang Web và mã kịch bản PHP. Tiến xa hơn, bạn có thể tự tìm hiểu thẻ HTML và cú pháp lẫn khai báo của kịch bản PHP và phát biểu SQL trong cơ sở dữ liệu MySQL để có thể tự mình xây dựng ứng dụng Web.
Tập 1 của cuốn sách “Lập trình Web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu MySQL 5.1” bao gồm 7 chương và ứng dụng đính kèm. Chương 1 cung cấp cho bạn kiến thức từ chức năng của Web site, cài đặt gói WampServer 2.0 và cấu hình để có thể vận hành ứng dụng Web bằng PHP, MySQL và Apache Web Server. Sang chương 2, bạn tiếp tục tìm hiểu cách tạo Web site và thiết kế cấu trúc dùng cho doanh nghiệp bằng hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla. Nhằm thỏa mãn nội dung trình bày, bạn tiếp tục tìm hiểu cách thiết kế trang Web tĩnh hay động bằng mã tự sinh PHP với phần mềm Dreamweaver CS trong chương 3 và thẻ HTML trong chương 4. Tiếp theo, bạn có thể tìm hiểu cú pháp của kịch bản PHP trong chương 5 và học cách sử dụng ứng dụng PhpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trong chương 6. Sang chương 7 bạn tìm hiểu phát biểu SQL của cơ sở dữ liệu MySQL dùng để xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Hữu Khang
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.84 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?3b7xl5ccgx8zth3
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *