Lập trình Windows với C#.Net – Phương Lan, 615 Trang

fhg

Cuốn sách Lập trình Windows với C#.net giới thiệu với bạn những kiến thức cơ bản nhất của kiến trúc .Net thông qua C#. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu với bạn đọc một vài ứng dụng về phương thức tạo Windows Forms, ADO.Net, Web Service, v.v.. Hy vọng, qua cuốn sách này, bạn đọc có thể hiểu biết sâu rộng hơn về kiến trúc .Net thông qua C#. 
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:
Phần 1: Mở đầu
Chương 1: Bộ khung .Net
Chương 2: Bộ thực thi ngôn ngữ tổng quát
Chương 3: Ngôn ngữ trung gian IL
Chương 4: Làm việc với bộ quản lý C++
Chương 5: Giới thiệu Visual Studio .Net
Phần 2: Ngôn ngữ C#
Chương 6: Các vấn đề cơ bản của C#
Chương 7: C# nâng cao
Phần 3: Windows Forms
Chương 8: Windows Forms
Chương 9: Xử lý giao diện đồ hoạ
Chương 10: Ràng buộc dữ liệu
Chương 11: Xây dựng ứng dụng Windows Forms
Phần 4: Kỹ thuật Web
Chương 12: ASP.Net
Chương 13: Truy xuất dữ liệu trên .Net
Chương 14: WebForms
Chương 15: Các dịch vụ Web
Phần 5: Gói kết hợp
Chương 16: Các gói kết hợp
Chương 17: Chữ ký số và phiên bản
Chương 18: Tương tác với thế giới COM
Chương 19: Các tiểu trình…

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phương Lan
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 26.94 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?imbky334qardklg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *