Lập trình Windows với Visual Basic 6.0 – Đinh Quý Công, 202 Trang

Chương 01 – Hoan nghênh đến với VB6
Chương 02 – Viết chương trình đầu tiên
Chương 04 – Viết Code , Cấu trúc vòng lặp và các lệnh thông thường
Chương 05 – Các loại dữ kiện
Chương 06 – Dùng dữ kiện
Chương 07 – Dùng List Controls (bài thứ nhất)
Chương 08 – Dùng List Controls (bài thứ ba)
Chương 09 – Debug (Gỡ rối và bẫy lỗi)
Chương 10 – Dùng Menu
Chương 11 – Dùng hộp thoại Dialogs
Chương 12 – Dùng Đồ Họa (Phần I)
Chương 13 – Cơ sở dữ liệu (Database)
Chương 14 – Dùng Control Data
Chương 15 – Lập trình với kỹ thuật DAO
Chương 16 – Lập trình với ADO (phần I)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đinh Quý Công
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 3.64MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?jzdmzgdkfj2
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *