Lịch sử kiến trúc phương Tây

_ Chia lớp thành 10 nhómhọc tập. Mỗi buổi học sẽ phân công cho 1 nhóm thuyết trình về bài học hôm đó và 1 nhóm khác làm nhiệm vụ phản biện. Như vậy, trong 10 buổi học, mỗi nhóm sẽ có 1 buổi thuyết trình và 1 buổi phản biện.

_ Kể từ buổi học thứ 2, 30 phút đầu tiên của buổi học sẽ giành cho phần trình bày của nhóm được chọn hoặc xung phong.

_ Trong khi nhóm trình bày, mỗi người trong nhóm phản biện phải ghi chép các ý chính để ngay sau đó có thể hỏi lại những gì mình thấy chưa thỏa đáng. Nhóm phản biện có nhiệm vụ đối chất với nhóm trình bày về mọi vấn đề liên quan đến bài học, nếu nhóm trình bày không trả lời được, nhóm phản biện phải có câu trả lời hoặc bổ sung. Nhóm phản biện còn phải đưa ra nhanh những ưu, nhược điểm về phần trình bày của nhóm kia, nếu không, chính GV sẽ hỏi lại. Phần này diễn ra trong 30 phút tiếp theo.

_ Những SV khác theo dõi phần làm việc của 2 nhóm, ghi chép ý chính và nhận xét nhanh. Có thể tham gia phát biểu ý kiến để đóng góp cho bài học hoặc phần trình bày của 2 nhóm. Ý kiến đúng và hay sẽ được ghi nhận.

_ Cuối cùng, giáo viên tóm tắt lại bài học, đưa ra nhận xét chính về phần làm việc của các nhóm. Đặt nhiệm vụ cho các nhóm ở bài học sau. Ưu tiên những nhóm xung phong.

_ Với những buổi học gồm 2 bài học ngắn, phải nhắc nhở SV về vấn đề thời gian.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : DOC

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?luv7a70t4fijp89
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *