[Luận văn] Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý phát triển phần mềm – Nguyên Thảo

Chương 1 – Mở đầu
-Mục đích và lý do chọn đề tài
-Đối tượng và phạm vi của đề tài
Chương 2 – Khảo sát và phân tích hiện trạng
-Mô tả hiện trạng
-Phân tích hiện trạng, lược đồ business usecase cho nghiệp vụ hiện đại, mô hình chi tiết hiện trạng – sơ đồ activity
-Những khó khăn trong qui trình nghiệp vụ hiện tại và một số yêu cầu đối với hệ thống mới.
Chương 3 – Phương án xây dựng hệ thống mới
-Lược đồ kiến trúc tổng quan
-Mô tả kiến trúc hệ thống mới, lập kế hoạch với Ms Office Project, Quản lý kế hoạch với công cụ mới PMA
-Sơ đồ nghiệp vụ tổng quan với hệ thống mới
-Khảo sát hệ thống phần mềm Microsoft Project Server: Sơ lược về họat động của MS MS Project server
-Các lý do của việc chọn Project Server cho hệ thống mới, lược đồ CSDL của Project server
Chương 4 – Phân tích hệ thống
-Chi tiết yêu cầu chức năng: Lưu trữ và quản lý thông tin, Đồng bộ thông tin với Project Server
-Mô hình hóa hệ thống: Lược đồ usecase, các lớp đối tượng chính bên trong hệ thống,
-Thiết kế phần mềm, thiết kế dữ liệu, lược đồ CSDL quan hệ, các chỉ mục được cài đặt, một số ràng buộc toàn vẹn
-Thiết kế phần mềm PMA: hệ thống các lớp đối tượng, một số hàm xử lý quan trọng của các đối tượng
-Thiết kế dao diện: Sơ đồ các màn hình giao diện, thiết kế một số màn hình tiêu biểu
Chương 6 – Cài đặt và thử nghiệm
1-Một số công thức tính toán được sử dụng
2-Một số XML request và reply cung cấp bởi PDS
3-Môi trường thực hiện và các phần mềm liên quan
4-Các trường hợp thử nghiệm

 

Nguồn : internet
Tác giả : Phạm Nguyên Thảo
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.04MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?xxijyogzm2b
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *