Lý thuyết cơ sở dữ liệu – ĐHSPKT Hưng Yên, 155 Trang

 

– Các khái niệm về CSDL
– Mô hình thực thế – liên kết
– Tổng kết mô hình thực thể liên kết và câu hỏi ôn tập
– Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ
– Chuyển đổi mô hình ER thành mô hình quan hệ
– Các phép toán đại số quan hệ
– Các nguyên tắc thiết kế lược đồ quan hệ và phụ thuộc hàm
– Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
– Tổng kết và kiểm tra giữa kỳ
– Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL
– Thực hành câu lệnh Create Database, Create table,…
– Truy vấn dữ liệu
– Phép hợ, toán tử UNION, EXISTS, IN và truy vấn lồng
– Thực hành các phép toán tập hợp và truy vấn lồng
– Hàm kết hợp và gom nhóm
– Thực hành kết hợp và gom nhóm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.72 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?z06198ds31xt6d2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *