Lý thuyết Ôtômát và Ngôn ngữ hình thức – Đoàn Nhựt Trường

zxc
Lý thuyết ngôn ngữ hình thức được tập trung nghiên cứu nhiều từ những năm 50 khi các nhà khoa học máy tính muốn sử dụng máy tính để dịch từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Mặc dù các kết quả nghiên cứu hình thức thời điểm ban đầu để dịch tự động các ngôn ngữ tự nhiên chưa được như mong đợi, song chúng cũng đã góp phần rất quan trọng trong việc mô tả các ngôn ngữ lập trình sau này.
Ngày nay các lý thuyết về ngôn ngữ hình thức, ôtômát và lý thuyết tính toán được hình thức hóa thành các mô hình toán học tương ứng cho các ngôn ngữ lập trình, mô tả các dãy tính toán và khả năng tính toán của máy tính. Ôtômát và ngôn ngữ hình thức được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và ứng dụng như: các kỹ thuật dịch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tri thức,..Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của sinh viên công nghệ thông tin, chúng tôi biên soạn bài giảng “Ôtômát và ngôn ngữ hình thức” theo hướng kết hợp ba lý thuyết chính: lý thuyết ôtômát, ngôn ngữ hình thức và lý thuyết tính toán cũng với nhiều ví dụ minh họa phù hợp phong phú. Bài giảng giới thiệu năm chương
Chương mở đầu trình bày các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ và cách xác định ngôn ngữ. Chương 2 giới thiệu về ôtômát hữu hạn và biểu thức chính qui. Văn phạm phi ngữ cảnh và văn phạm chính qui thì được đề cập đến trong chương 3. Chương 4 trình bày ôtômát đẩy xuống và chương 5 thì đề cập đến máy Turing.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đoàn Nhựt Trường
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 794.34 KB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?4xakkcdk6sbhxq6
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *