Lý thuyết và bài tập Điện tử công suất

Capture

LÝ THUYẾT ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Câu 1 Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính V-A của Thyristor. Có thể thay thế một Triac bằng hai Thyristor nối song song ngược được không? So sánh hai trường hợp nói trên?

Câu 2 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc cùa mạch điều chỉnh dòng điện xoay chiều một pha. Phân tích dòng điện, điện áp và công suất khống chế trên tải?

Câu 3 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc cùa mạch chỉnh 1- u cầu một pha không đối xứng. So sánh dạng sóng điện áp, dòng điện trên tải với chỉnh 1- u không điều khiển?

Câu 4 Một trong những ứng dụng của ĐTCS là khống chế dòng điện và điện áp xoay chiều. Vẽ sơ đồ, giải thích nguyên lí làm việc. Viết biểu thức điện áp, dòng điện và công suất khống chế?

Câu 5 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc cùa mạch chỉnh 1- u một pha hai nửa chu kỳ có điều khiển. So sánh dạng sóng điện áp và dòng điện trên tải với mạch chỉnh 1- u không điều khiển?

Câu 6 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc cùa mạch chỉnh 1- u cầu ba pha có điều khiển. Phân tích so sánh dạng sóng điện áp dòng điện trên tải với mạch chỉnh 1- u cầu ba pha không điều khiển?

Câu 7 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc cùa nguồn một chiều đóng cắt nối tiếp bằng Thyristor. Dạng sống, biểu thức điện áp, dòng điện trên tải ở chế độ làm việc ổn định.

Câu 8 Trình bày sơ đồ khối của nguồn một chiều đóng cắt bằng Transistor. So sánh với bộ nguồn đóng cắt bằng Thyristor?

Câu 9 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc của thiết bị biến đổi dòng điện một pha. Phân tích dạng sóng điện áp và dòng điện trên tải?

Câu 10 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc và đặc từih VA của Thyristor?

Câu 11 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc và đặc từih VA của Triac?

Câu 12 Trình bày các đặc tính chuyển mạch của các linh kiện điện tử công suất?

Câu 13 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc của thiết bị biến đổi điện áp một pha sử dụng cầu 4 Thyristor. Phân tích dạng sóng điện áp và dòng điện trên tải?

Câu 14 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc của bộ biến đổi điện áp ba pha. Phân tích dạng sóng điện áp và dòng điện trên tải?

Câu 15 Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lí làm việc của Diode công suất?

Câu 16 Trình bày các phương pháp kích mở Thyristor?

Câu 17 Trình bày các phương pháp tắt dòng Thyristor?

Câu 18 Trình bày sơ đồ, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh 1-u ba pha hình tia có điều khiển. Phân tích so sánh dạng sống điện áp dòng điện trên tải với mạch chỉnh 1- u ba pha hình tia không điều khiển?

 Link download lý thuyết và bài tập điện tử công suất

http://www.mediafire.com/view/dh6t11z5rzfvgoo/bai_tap_dien_tu_cong_suat_nrABlpiDwI_20130125104035_617.pdf
Xem thêm các giáo trình cơ điện khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.