Management in a Dynamic Environment Concepts, Methods and Tools

Management in a Dynamic Environment: Concepts, Methods and Tools By Rico Baldegger
2012 | 377 Pages | ISBN: 3834931934 | PDF | 130 MB
Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến ​​thức cơ bản về quản lý theo cấu trúc rõ ràng. Từng khía cạnh căn bản của quản lý đều được mô tả một cách chi tiết, theo đó sẽ giúp ban phác họa lên một mô hình doanh nghiệp . Điều này cũng cho phép độc giả dễ dàng làm quen, xem xét, tìm ra hướng tiếp cận mới với nội dung và kiểm nghiệm chúng. Trong các chương cuối của cuốn sách,  bạn đọc hoàn toàn có thể áp dụng những lý thuyết này vào thực tiễn nhờ các ví dụ thực tế, những câu hỏi có giải thích, và các nghiên cứu tình huống ngắn.
**********************
This book provides basic management knowledge in a clearly structured way. Fundamental aspects of management are described, on the basis of which a model of the enterprise is outlined. This allows readers to find their way around easily, to reflect, then to set new approaches in context and examine them in a critical light. The practical examples, the interpretation questions, and the short case studies at the end of the chapters facilitate the transition from theory to practice.

 

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published.