Mẫu Sổ Nhật Ký Thi Công Xây Dựng Công Trình – Nhiều Tác Giả

 

Hướng dẫn ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình
1. Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) phản ánh trình tự thời gian thực hiện, điều kiện thi công và chất lợng công tác xây dựng. 2. Nhật ký chung ghi chép tình hình thi công từng công trình và hạng mục công trình riêng biệt. Trong trờng hợp một nhóm công trình (nhóm nhỏ) cùng kiểu loại, đợc xây dựng đồng thời trên cùng một mật bầng thi công thì cớ thể sử dụng một nhật ký chung cho cả nhóm. 3. Nhật ký chung do ngời phụ trách thi công công trình hoặc hạng mục công trình ghi chép từng ca, kể từ ngày đầu tiên xây dựng công trình. .4. Các tổ chức xây lắp chuyên môn hóa ghi chép những nhật ký công tác đặc biệt (do ngời phụ trách thi công ghi chép). Sau khi hoàn thành công việc, những nhật ký này phải đợc chuyển giao cho tổ chức nhận thầu chính. 5. Tờ đầu (trang đầu và trang thứ hai) của nhật ký chung do phòng quản lí thi công của tổ chức nhận thầu chính ghi chép. 6. Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng công trình do ngời phụ trách thi công công trình (hạng mục công trình) ghi chép (bảng 1). 7. Trong bảng 2, phải liệt kê những biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và những biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng. 8. Bảng 3 do nguời phụ trách nhật ký thi công xây dựng công trình ghi chép sau khi nhận nhật ký thi công công tác đặc biệt của những đơn vi thi công chuyên môn hóa giao lại.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?6tu5888n00r406v
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.