Microsoft Visual Basic 6.0 – Ks.Lâm Hoài Bảo, 158 Trang

 

cxz
Visual Basic 6.0 (VB6) là một phiên bản của bộ công cụ lập trình Visual Basic (VB), cho phép người dùng tiếp cận nhanh cách thức lập trình trên môi trường Windows. Những ai đã từng quen thuộc với VB thì tìm thấy ở VB6 những tính năng trợ giúp mới và các công cụ lập trình hiệu quả. Người dùng mới làm quen với VB cũng có thể làm chủ VB6 một cách dễ dàng.
Với VB6, chúng ta có thể :
– Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng.
– Làm việc với các điều khiển mới (ngày tháng với điều khiển MonthView và DataTimePicker, các thanh công cụ có thể di chuyển được CoolBar, sử dụng đồ họa với ImageCombo, thanh cuộn FlatScrollBar,…).
– Làm việc với các tính năng ngôn ngữ mới.
– Làm việc với DHTML.
– Làm việc với cơ sở dữ liệu.
– Các bổ sung về lập trình hướng đối tượng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lâm Hoài Bảo
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.89 MB

  

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?c2mgclunql4tmq3
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *