Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong

Bài bào đề cập đến phương pháp nghiên cứu động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền ( CCTKTT) động cơ đốt trong bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình tính toán dao động cưỡng bức cơ cấu trục khuỷu thanh truyền được thiết lập nhờ phần mềm ANSYS ( Mỹ), FEM tools (Bỉ). Kết quả tính toán dựa trên mô hình này rất phong phú nó cho phép nghiên cứu động lực học CCTKTT một cách toàn diện hơn, đặc biệt là có thể đánh giá hiệu quả của loại giảm chất xuắn cao su một và hai bậc tự do (công nghệ mới)

Xu huớng nâng công suất và tốc độ quay của động cơ đốt trong song song với việc sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả đã dẫn đến nhiều hỏng hóc trong động cơ, nhất là hiện tượng gãy, rạn nứt trục khuỷu. Nguyên nhân của các hiện tượng trên không chỉ do quá tải mà còn là do các dạng dao động theo chu kỳ xảy ra trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.Từ lâu nhiều công trình nghiên cứu về dao động xoắn trục khuỷu xảy ra trong quá trình làm việc của động cơ đã đem lại các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ tin cậy của động cơ đốt trong. Ví dụ như việc ứng dụng các giảm chấn xoắn cao su và thuỷ lực đơn giản (một bậc tự do). Mô hình tính toán cơ cấu trục khuỷu thanh truyền thường là mô hình tương đương đơn giản, tại mỗi điểm của mô hình có một bậc tự do (thể hiện dao động xoắn). Ngoài dao động xoắn có một loạt các hiện tượng khác có ảnh hưởng đến tuổi thọ, độ rung, độ ồn khi động cơ làm việc không được nghiên cứu đầy đủ khi vận dụng các mô hình tính toán cũ. Ví như dao động dọc trục, dao động uốn hoặc các dạng dao động liên kết khác của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong vv…….. Với mô hình phần tử hữu hạn (Finite Element Model) cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong mà ở đó tại mỗi nút thể hiện 6 bậc tự do ( UX, UY, UZ, ROTX, ROTY,ROTZ) thì các hiện tượng động lực học xảy ra khi động cơ làm việc sẽ được nghiên cứu toàn diện hơn

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Trung Dũng
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?0p67qt4a7ixubma
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *