Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch

Ngành dệt may đang có vị trí quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia vì nó phục vụ nhu cầu tất yếu của con người, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động xã hội và tạo điều kiện cân bằng xuất nhập khẩu.
Quá trình phát triển của các nước công nghiệp tiên tiến như Anh, Pháp, Nhật… trước đây, cũng như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… hiện nay đều đã trải qua bước phát triển sản xuất, xuất khẩu những sản phẩm dệt may như là một ngành xuất khẩu chính.
Ở Việt Nam, ngành dệt may cũng đã sớm phát triển và trong các năm qua được quan tâm đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, trải qua những bước thăng trầm do những diễn biến của thị trường quốc tế và cơ chế quản lý trong nước, đến nay, ngành dệt may đã tạo được sự ổn định và tạo điều kiện cho bước phát triển mới.
Để thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ nay đến năm 2005, 2010, ngành công nghiệp nói chung cần có tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm trong đó giai đoạn đầu công nghiệp hoá, ngành dệt may là một trong các ngành cần có tốc độ tăng trưởng cao hơn, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng chung, giảm dần sự chênh lệch với các nước trong vùng khi nước ta đã hoà nhập thị trường khu vực và quốc tế.
Riêng lĩnh vực xuất khẩu, nước ta còn kém xa các nước láng giềng cùng điều kiện, trong đó ngành dệt may, tuy đã có kim ngạch xuất khẩu lớn so với các ngành trong nước (chiếm khoảng 15%) và có tốc độ tăng trưởng khá trong các năm qua nhưng vẫn còn ở mức nhỏ bé, chưa xứng với vị trí của một ngành xuất khẩu chủ yếu của đất nước. Vì vậy, yêu cầu cấp bách cho ngành dệt may là phải tìm giải pháp để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu trong những năm tới
Vì lý do nêu trên nên luận văn này em sẽ đi vào xem xét thực trạng của ngành dệt may Việt Nam trong những năm qua để từ đó rút ra được những nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp cho ngành trong lĩnh vực xuất khẩu vào riêng nhóm thị trường phi hạn ngạch. Với đề tài cụ thể: “Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch”. Kết cấu luận văn bao gồm:
Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu
Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch thời gian qua
Chương III: Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đảy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch

 

http://www.mediafire.com/?4nioj84jfqrixoz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.