Một số vấn đề về thuật toán – Nguyễn Hữu Điển, 233 Trang

 

zxc
Lời nói đầu
Chương 1: Công cụ để phân tích và thiết kế tuật toán
Chương 2: Tính đúng đắn của thuật toán
Chương 3: Phân tích độ phức tạp thuật toán
Chương 4: Phương pháp chia để trị
Chương 5: Phương pháp quy hoạch động
Chương 6: Phương pháp tham
Chương 7: Thuật toán quay lui
Một số bài tập
Tài liệu tham khảo
Mục Lục

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Điển
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 24.62 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?sn2h129jq5i7u3d
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *