Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty dệt kim đông xuân HN

LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế song song tồn tại và cạnh tranh gay gắt như hiện nay bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến việc tạo lập vốn và sử dụng đồng vốn. Vì chỉ có quản lý và sử dụng hiệu quả vốn doanh nghiệp mới có thể làm ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển.
Xuất phát từ sự cần thiết của vấn đề quản lý và sử dụng vốn nói chung. Vốn cố định trong sản xuất kinh doanh, cùng với thời gian thực tập tại Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội, với sự giúp đỡ của công ty và sự hướng dẫn của thầy giáo Vũ Dương Hoà, tôi đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội”.
Báo cáo gồm 3 chương:
– Chương I: Tổng quan về Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội
– Chương II: Thực trạng quản lý vốn cố định tại Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội.
– Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn cố định tại Công ty dệt kim đông xuân Hà Nội.
Do trình độ lý luận và nhận thức có hạn thời gian tìm hiểu thực tế chưa nhiều vì vậy chắc chắn baì viết của tôi không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót rất mong sự góp ý của công ty và các thầy cô trong bộ môn để báo cáo của em đạt kết quả tốt hơn.

 

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT066.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.