Nghiên Cứu Cơ Chế Quản Lý Bế Tắc Trong UNIX (báo cáo+Code) – Thái Kiên

 

http://www.thuvienso.info Trong môi truờng đa chương, nhiều quá trình có thể cạnh tranh một số giới hạn tài nguyên. Một quá trình yêu cầu tài nguyên, nếu tài nguyên không sẳn dùng tại thời điểm đó, quá trình đi vào trạng thái chờ. Quá trình chờ có thể không bao giờ chuyển trạng thái trở lại vì tài nguyên chúng yêu cầu bị giữ bởi những quá trình đang chờ khác. Trường hợp này được gọi là deadlock (khoá chết).
Trong phần này chúng ta sẽ mô tả các phương pháp mà hệ điều hành có thể dùng để ngăn chặn hay giải quyết deadlock. Hầu hết các hệ điều hành không cung cấp phương tiện ngăn chặn deadlock nhưng những đặc điểm này sẽ được thêm vào sau đó. Vấn đề deadlock chỉ có thể trở thành vấn đề phổ biến, xu hướng hiện hành gồm số lượng lớn quá trình, chương trình đa luồng, nhiều tài nguyên trong hệ thống và đặc biệt các tập tin có đời sống dài và những máy phục vụ cơ sở dữ liệu hơn là các hệ thống bó.
Để hiểu được deadlock ta sẽ đi qua những vấn đề sau :
+ Hiểu về tài nguyên hệ thống
+ Định nghĩa, đặc điểm và điều kiện xảy ra trạng thái deadlock
+ Các phương pháp xử lý, phát hiện, tránh, ngăn chặn và phục hồi deadlock

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thái Kiên
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 1.78MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?8ca6m4xy3y11f9m
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *