Ngôn ngữ lập trình – Ths.Nguyễn Văn Linh, 111 Trang

Chương 0: tổng quan
0.1 mục đích yêu cầu
0.2 đối tượng sử dụng
0.3 nội dung cốt lõi
0.4 kiến thức tiên quyết
0.5 danh mục tài liệu tham khảo
Chương 1: mở đầu
1.1 tổng quan
1.2 khái niệm về ngôn ngữ lập trình
1.3 vai trò của ngôn ngữ lập trình
1.4 lợi ích của việc nghiên cứu nnlt
1.5 các tiêu chuẩn ðánh giá một ngôn ngữ lập trình tốt
1.6 câu hỏi ôn tập
Chương 2: kiểu dữ liệu
2.1 tổng quan
2.2 ðối tượng dữ liệu
2.3 biến và hằng
2.4 kiểu dữ liệu
2.5 sự khai báo
2.6 kiểm tra kiểu và biến ðổi kiểu
2.7 chuyển ðổi kiểu
2.8 gán và khởi tạo
2.9 câu hỏi ôn tập
Chương 3: kiểu dữ liệu sơ cấp
3.1 tổng quan
3.2 ðịnh nghĩa kiểu dữ liệu sơ cấp
3.3 sự ðặc tả các kiểu dữ liệu sơ cấp
3.4 cài ðặt các kiểu dữ liệu sơ cấp
3.5 kiểu dữ liệu số
3.6 kiểu liệt kê
3.7 kiểu logic
3.8 kiểu ký tự
3.9 câu hỏi ôn tập
Chương 4: kiểu dữ liệu có cấu trúc
4.1 tổng quan
4.2 ðịnh nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc
4.3 sự ðặc tả kiểu cấu trúc dữ liệu
4.4 sự cài ðặt các cấu trúc dữ liệu
4.5 véctơ
4.6 mảng nhiều chiều
4.7 mẩu tin
4.8 mẩu tin có cấu trúc thay ðổi
4.9 chuỗi ký tự:
4.10 cấu trúc dữ liệu có kích thước thay ðổi
4.11 con trỏ
4.12 tập hợp
4.13 tập tin
4.14 câu hỏi ôn tập
Chương 5: kiểu do người dùng ðịnh nghĩa
5.1 tổng quan
5.2 sự phát triển của khái niệm kiểu dữ liệu
5.3 trừu tượng hóa
5.4 ðịnh nghĩa kiểu
5.5 câu hỏi ôn tập
Chương 6: chương trình con
6.1 tổng quan
6.2 ðịnh nghĩa chương trình con
6.3 cơ chế gọi chương trình con
6.4 chương trình con chung
6.5 truyền tham số cho chương trình con
6.6 câu hỏi ôn tập
Chương 7: ðiều khiển tuần tự
7.1 tổng quan
7.2 khái niệm ðiều khiển tuần tự
7.3 ðiều khiển tuần tự trong biểu thức
7.4 ðiều khiển tuần tự giữa các lệnh
7.5 sự ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
7.6 câu hỏi ôn tập
Chương 8: lập trình hàm
8.1 tổng quan
8.2 ngôn ngữ lập trình hàm
8.3 ngôn ngữ lisp
Chương 9: lập trình logic
9.1 tổng quan
9.2 giới thiệu về lập trình logic
9.3 ngôn ngữ prolog

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Linh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.09 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?1yiy2ygd4my
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *