Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ – Hoàng Trọng Thế, 92 Trang

Chương 1: Một số khái niệm cơ sở

Chương 2: Mô hình quan hệ

Chương 3: Tổ chức dữ liệu vật lý

Chương 4: Đại số quan hệ

Chương 5: Phụ thuộc hàm

Chương 6: Khóa của lược đồ quan hệ

Chương 7: Chuẩn hóa

Chương 8:Ngôn ngữ SQL

Chương 9: tối ưu hóa câu hỏi

 

Nguồn : internet
Tác giả : Hoàng Trọng Thế
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 812 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?wteztgxkrqy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *