Phần mềm quản lý bán vé máy bay (Báo cáo+Code VB.NET) – Trịnh Thị Hồng Hà

http://www.thuvienso.info
Chương 1 HỆ THỐNG CÁC  YÊU CẦU PHẦN MỀM 
1.1 danh sách các yêu cầu nghiệp vụ
1.2 danh sách các yêu cầu tiến hóa
1.3 danh sách các yêu cầu hiệu quả
1.4 danh sách các yêu cầu tiện dụng
1.5 danh sách các yêu cầu tương thích
1.6 danh sách các yêu cầu  bảo mật
1.7 danh sách các yêu cầu an toàn
1.8 danh sách các yêu cầu  công nghệ
Chương 2 MÔ HÌNH HÓA 
2.1 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu nhận lịch chuyến bay:
2.2 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu bán vé:
2.3 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu ghi nhận đặt vé:
2.4 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu chuyến bay:
2.5 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng:
2.6 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu thay đổi quy định:
Chương 3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 
3.1 Xét yêu cầu phần mềm “Nhận lịch chuyến bay”
3.2 Xét yêu cầu phần mềm “Bán vé”
3.3 Xét yêu cầu phần mềm “Ghi nhận đặt vé”
3.4 Xét yêu cầu phần mềm “Tra cứu chuyến bay”
3.5 Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu bán vé các chuyến bay”
3.6 Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu năm”
Chương 4 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 
4.1 Màn hình giao diện “Nhận lịch chuyến bay”
4.2 Màn hình giao diện “Bán vé chuyến bay”
4.3 Màn hình giao diện “Ghi nhận đặt vé”
4.4 Màn hình giao diện “Tra cứu chuyến bay”
4.5 Màn hình giao diện “Lập báo cáo tháng”
4.6 Màn hình giao diện “Lập báo cáo năm”
4.7 Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 1”
4.8 Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 2”
4.9 Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 3”
4.10 Màn hình giao diện “Quản Lý Chuyến Bay”
4.11 Màn hình giao diện “Quản Lý Tuyến Bay”
4.12 Màn hình giao diện “Quản Lý Sân Bay”
Chương 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ 
5.1 Màn hình “Nhận lịch chuyến bay”
5.2 Màn hình “Bán vé chuyến bay”
5.3 Màn hình Đặt vé chuyến bay
5.4 Màn hình “Tra cứu chuyến bay” 95
5.5 Màn hình “Báo cáo tháng” 96
5.6 Màn hình “Báo cáo năm” 97
5.7 Màn hình “Thay đổi quy định 1” 98
5.8 Màn hình “Thay Đổi Quy Định 2” 99
5.9 Màn hình “Thay Đổi Quy Định 3” 100
5.10 Màn hình “Thêm Sân Bay” 101
5.11 Màn hình  “Thêm Tuyến Bay” 102
5.12 Màn hình “Quản Lý Sân Bay” 103
5.13 Màn hình “Quản Lý Tuyến Bay” 104
5.14 Màn hình “Quản Lý Chuyến Bay” 105

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trịnh Thị Hồng Hà
Kiểu tập tin :
Độ lớn tập tin : 3MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?adfg9w2ow0b2oib
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *