Phần mềm quản lý các đại lý (Báo cáo+Code VB.NET) – Nguyễn Vũ Anh

http://www.thuvienso.info
Chương 1: HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM
1.1 danh sách các yêu cầu nghiệp vụ
1.2 danh sách các yêu cầu tiến hóa:
1.3 danh sách các yêu cầu hiệu quả
1.4 danh sách các yêu cầu tiện dụng
1.5 danh sách các yêu cầu tương thích
1.6 danh sách các yêu cầu  bảo mật
1.7 danh sách các yêu cầu an toàn
1.8 danh sách các yêu cầu  công nghệ
2.1 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tiếp nhận đại lý:
2.2 sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu  lập phiếu xuất hàng:
2.3  sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu  tra cứu:
2.4  sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu  lập phiếu thu tiền:
2.5  sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu  báo cáo doanh số:
2.6  sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu  báo cáo công nợ đại lý:
2.7  sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu  thay đổi các qui định:
Chương 2 :  Thiết Kế Dữ Liệu
Xét yêu cầu tiếp nhận đại lý
Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng:
Xét yêu cầu tra cứu đại lý.
Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền
Xét yêu cầu lập báo cáo tháng:
Xét yêu cầu thay đổi qui định:
Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN
Thiết kế Màn hình chính
Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý:
Nghiệp vụ thay đổi qui chế tổ chức :
Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng :
Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ:
Nghiệp vụ lập phiếu xuất hàng
Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền
Nghiệp vụ báo cáo doanh số
Nghiệp vụ báo cáo công nợ
Chương 4:  THIẾT KẾ XỬ LÝ
Xét màn hình tiếp nhận hồ sơ đại lí
Xét màn hình thay đổi qui chế tổ chức
Xét màn hình thay đổi qui định mặt hàng:
Xét màn hình thay đổi qui định tiền nợ:
Xét màn hình lập phiếu xuất hàng:
Xét màn hình lập phiếu thu tiền:
Xét màn hình báo cáo doanh số
Xét màn hình báo cáo công nợ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Vũ Anh
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 578KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?d2sndl0drg54xth
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *